Jazykový překladač

Výběr z kalendáře

kompletní kalendáře akcí najdete v sekci výstavy a soutěže

ANKETA

Informace pro soutěžící PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Listopad 2013 22:47

 


CZInformace pro soutěžící  Prague Doll 2013RUИнформация для конкурентов Doll Prague 2013ENInformation for competitors Prague Doll 2013

 

 

CZ

 

 

Soutěžní exponát musí být doručen osobně nebo poštou (na adresu Jana Pětová, ČPK, Na vyhaslém 3194, Kladno) nejpozději do 28.11.2013.

Díla lze přinést osobně dne 28.11.2013 v době od 16,00 do 18,00 do předsálí Michnova paláce, Újezd 450, Praha 1 (vchod parkem od zastávky tram Hellichova).

 

Porota soutěže Doll Prague 2013:

Marlaine Verhelst (NL)

E.J. Taylor (USA)

Zdenka Brunclíková (ČR)

Viola Bajaníková (SR)

Marina Dorogush (RU)

 

Porota se sejde 29.11.2013 v 11,00.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního zahájení výstavy 29.11.2013 v 17,00.

 

EN

 

 

Competitive exhibits must be delivered personally or by post (address Jana Petova, CPK, Na Vyhaslem 3194, Kladno, Czech Republic) no later then November 28, 2013.

Works can be delivered in personally on November 28, 2013 from 4.00 p.m. to 6.00 p.m. to the foyer of the Michna Palace, address Ujezd 450, Prague 1 (entrance via park from the tram station Hellichova).

 

Jury Doll Prague 2013:

Marlaine Verhelst (NL)

E.J. Taylor (USA)

Zdenka Brunclíková (ČR)

Viola Bajaníková (SR)

Marina Dorogush (RU)

The jury will meet on 29 November 2013 at 11:00.

Awarding ceremony will be during the opening ceremony of the exhibition on November 29, 2013 at 5.00 p.m.

 

RU

 

 

Работы для конкурса должно доставить лично или по почте (на адрес Jana Petová, CPK, Vyhaslem 3194, Kladno, Czech Republic/Чешская республика) не позднее чем 28-ого ноября 2013 года.

Работы можно доставить лично 28-ого ноября 2013 года в периоде с 16.00 до 18.00 часов в фойе Дворца Michna, адрес Ujezd 450, Прага 1 (вход через парк со стороны остановки трамваев Hellichova).

 

Жюри Doll Prague 2013:

Marlaine Verhelst (NL)

E.J. Taylor (USA)

Zdenka Brunclíková (ČR)

Viola Bajaníková (SR)

Marina Dorogush (RU)

Жюри встретится 29-ого ноября 2013 года в 11:00 часов.

Церемония награждения будет во время церемонии открытия выставки 29-ого ноября 2013 года в 17.00 часов.